Επιλέγοντας Γραφείο

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Επιλέγοντας Γραφείο

 

Αμέσως μετά την απώλεια ενός αγαπημένου τους προσώπου, οι οικείοι του οφείλουν να δρομολογήσουν την οργάνωση της κηδείας του, παρά τη συναισθηματική φόρτιση.

 

Τις περισσότερες φορές μάλιστα δεν γνωρίζουν ούτε τις βασικές παραμέτρους της διαδικασίας, γεγονός που κάνει ακόμα δυσκολότερη την όποια απόφαση. Σε ό,τι αφορά την επιλογή του γραφείου τελετών, βασικό κριτήριο αποτελεί ο συνδυασμός επαγγελματισμού, εγκυρότητας και αξιοπρέπειας προς τη μνήμη του θανόντα.

 

 

 

Η επαγγελματική εμπειρία που διαθέτει ένα γραφείο κηδειών είναι μια βασική παράμετρος.

Οι επιχειρήσεις του κλάδου με δεκαετίες λειτουργίας και την εμπιστοσύνη των χιλιάδων οικογενειών που τις έχουν επιλέξει, διατηρούν την καλή τους φήμη χάρη στη συνέπειά τους αλλά και την εμπειρία τους. Ένα πλεονέκτημα που βοηθάει στην πρόληψη και αντιμετώπιση οποιαδήποτε έκτακτης συνθήκης προκύψει κατά την τελετή.

Αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να είναι επαγγελματικά άψογες και άλλες, νεότερες επιχειρήσεις. Γραφεία που διαθέτουν μια σειρά άλλων πλεονεκτημάτων, όπως ενδεχομένως πιο σύγχρονο εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις τους ή οχήματα, νέες επικοινωνιακές επιλογές μαζί σας που θα επισπεύσουν τις διαδικασίες, κ.ά.

Σε κάθε περίπτωση, αφιερώστε κάποιο χρόνο να εξετάσετε το προφίλ της επιχείρησης που θα αναλάβει την τελετή. 


Ένα ακόμα ζητούμενο είναι η κατανόηση, ο σεβασμός και η ευαισθησία στην προσέγγιση από πλευράς γραφείου.

Εμπιστευθείτε τους επαγγελματίες που σεβόμενοι τη φορτισμένη συναισθηματικά κατάσταση στην οποία βρίσκεστε, δεν προχωρούν π.χ. σε αδιάκριτες πρακτικές προσέγγισής σας -κυρίως σε δημόσιους χώρους, νοσοκομεία, κλινικές κ.λπ. Οι πρακτικές αυτές ούτε επιτρέπονται -βάσει νομοθεσίας- ούτε εγγυώνται τη σωστή κάλυψη των αναγκών σας.

Επιδίωξή σας θα πρέπει να είναι να εντοπίσετε τους επαγγελματίες που ξεχωρίζουν για τη φροντίδα που δείχνουν σ’ όλα τα στάδια της διαδικασίας και όχι να αφεθείτε στον αθέμιτο ανταγωνισμό ή σε παραπλανητικές προσεγγίσεις.  

 

Φυσικά, ζητούμενα πάντα είναι η ουσιαστική κατανόηση, η εμπιστοσύνη και η υποστήριξη.

Το γραφείο που θα επιλέξετε πρέπει να είναι ικανό όχι απλά ν’ ακούσει τις επιθυμίες, αλλά και να τις εντάξει σε μια σαφώς ορισμένη και συγκεκριμένη διαδικασία. Μια διαδικασία με αρκετές λεπτομέρειες, τις οποίες ο εκπρόσωπός του οφείλει να σας εξηγήσει, ξεκάθαρα και απλά, χωρίς αστερίσκους.

Όπως για παράδειγμα, την από μέρους τους ανάληψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών της τελετής, προτού σας παροτρύνει να του παραδώσετε τα σχετικά έγγραφα (ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου, ταυτότητες κλπ).
 

Σε ό,τι αφορά τις ακριβείς παροχές κάθε οίκου τελετών και το κόστος τους, πρέπει να τονίσουμε πως υπάρχει μικρή και όχι ιδιαίτερα ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο είδος των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Οι επαγγελματίες του κλάδου δεν διαθέτουν το περιθώριο να προτείνουν αποκλίσεις από την εθιμοτυπική παράδοση ή τα προϊόντα που διαθέτουν και δεν επιδιώκουν να πρωτοτυπήσουν με τις υπηρεσίες τους.

Αντίστοιχα, οι οικείοι του θανόντα που αναλαμβάνουν τα διαδικαστικά της τελετής, θέλουν απλά να είναι σωστά ενημερωμένοι για τις υπηρεσίες και τις χρεώσεις, να γίνουν σεβαστές οι επιθυμίες τους και, κυρίως, να διεξαχθεί η τελετή κατά τον πλέον αρμονικό τρόπο.

Πριν λοιπόν την ανάθεση της τελετής, μια -μικρή έστω- έρευνα κρίνεται αναγκαία για ν’ αποφύγετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη εξέλιξη μετά την ανάθεση της τελετής.

 

 

Όσο για τα βασικά στοιχεία που πρέπει να εστιάσετε, είναι τα εξής:

 

  1. Η ποιότητα επικοινωνίας με το γραφείο και η ικανότητά του να ακούσει τις ανάγκες σας.
  2. Οι υπηρεσίες και χρεώσεις που περιλαμβάνονται στην οικονομική προσφορά του.
  3. Οι λοιπές δαπάνες που τυχόν δεν περιλαμβάνονται στην προσφορά, αλλά είναι υποχρεωτικές.

 

Αποφύγετε να επιλέξετε ένα γραφείο τελετών που θ’ αναφερθεί στο κόστος της τελετής χωρίς να σας μιλήσει για όσα συμπεριλαμβάνονται και δεν συμπεριλαβάνονται σε αυτό.

Μια αρκετά χαμηλή τιμή ή η φράση προσέγγισης «οικονομική κηδεία» μπορεί ν’ ακούγονται αρχικά δελεαστικά. Μια τέτοια προσέγγιση όμως ενδεχομένως να συνοδεύεται από το φαινόμενο της σταδιακής αποκάλυψης κρυφών χρεώσεων.

Αναπόφευκτων δαπανών δηλαδή, που βαρύνουν τον πελάτη, η καταβολή τους απαιτείται μετά την ανάθεση της τελετής (δείτε περισσότερα στο σχετικό άρθρο Κόστη Κηδείας) και είναι πιθανόν ν’ αποτελέσουν σημείο τριβής με την επιχείρηση. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι στην τελική προσφορά που σας δίνεται συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η ιδανική οικονομική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από την λεπτομερή απαρίθμηση των υπηρεσιών και προϊόντων που περιλαμβάνει, αλλά και όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις. 

 

Σε συνάρτηση με το κόστος, η σαφήνεια στην ανάλυση όσων προσφέρουν, αλλά και η ξεκάθαρη ανταπόκριση στις δικές σας διευκρινιστικές ερωτήσεις, είναι ένα επιπλέον μέτρο σύγκρισης. 

 

Χάρη στον συνδυασμό της πλήρους διαφάνειας των διαδικασιών, του αξιόπιστου τρόπου λήψης προσφορών, αλλά και των κριτικών αξιολόγησης που συνοδεύουν κάθε επιχείρηση, το alivio σας προσφέρει όλα εκείνα που θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το καταλληλότερο γραφείο τελετών. 

 

Αναζητήστε τώρα το ιδανικό γραφείο κηδειών